„Keby som mal vo vrecku posledný dolár, minul by som ho na reklamu.“   Henry Ford


Ako pripraviť GRAFICKÝ PODKLAD pre bezproblémovú tlač VIZITIEK I myAD

Ako pripraviť grafický podklad pre bezproblémovú tlač vizitiek.

V dnešnom článku vám chceme priblížiť ako najlepšie a najľahšie pripraviť grafický podklad pre tlač vizitiek. Účelom je nastaviť technické parametre podkladu, najmä vizuál tak , aby ste sa vyhli nepríjemnostiam, či už zo zle vyhotovenej samotnej vizitky alebo časovej straty pri opravách a úpravách , keď vás bude bombardovať tlačiar priamo od stroja.

Základné informácie o vizitkách nájdete na našej produktovej karte, rýchlo sa na ňu presuniete kliknutím na tento LINK_VIZITKY.

A teraz poďme rovno na vec! Základom je si uvedomiť, že vizitka je vlastne definovaná ako bez-okrajová tlač, výsledne spracovanie do požadovaného rozmeru sa robí hromadným sekaním na stohových sekačkách, či už manuálnych alebo automatických, prípadne na špecializovanom stroji, ktorý reže vizitky po jednotlivých hárkoch.  V obidvoch prípadoch má nôž stroja nejakú technickú vôľu, cca 0,1 až 1 mm podľa množstva vizitiek. To znamená, že výsledný formát bude síce rovnaký, napr. 90 x 50 mm, ale grafika samotná sa môže posúvať až o 1 mm vpravo, vľavo, hore, dole, pri obojstranných vizitkách dokonca až o 2 mm. Väčšinou to nie je vidieť a nie je to ani výrobná chyba, ktorú treba nejako riešiť alebo reklamovať, avšak môže vyniknúť problém so samotným obsahom.

Z hore uvedeného vyplýva, že dôležitá grafika, texty alebo akýkoľvek dôležitý obsah vizitky, ktorý má byť na vizitke dobre viditeľný a čitateľný nemôže byť „nalepený“ na predpokladaný okraj vizitky. Doporučuje sa vzdialenosť 5 mm od každého okraju – tým je definovaná takzvaná bezpečná zóna. V spoločnosti myAD, vám vieme vyhotoviť aj vizitky s bezpečnou zónou cca 3 mm od každého okraja.

Okrem bezpečnej zóny, v prípade, že máte celopotlač vizitky, treba myslieť na podkladovú grafiku. Tá naopak má presahovať 5 mm z každej strany nad predpokladaný okraj orezu/seku. Tým dosiahnete, že sa seká priamo do grafiky a nikde na vizitke nedôjde k bielemu miestu.

Posledná (alebo prvá) vec sú samozrejme samotné orezové/sekacie značky, ktoré definujú požadovaný rozmer vizitky.

Takouto metódou pripravujeme podklady na akúkoľvek bezokrajovú tlač napr. aj letáky, plagáty, jedálničky, katalógy, brožúry, či samotné polepy výkladov okien a podobne...

 

Jednoduchý vizuál rozloženia jednotlivých zón a čiar nájdete na tomto obrázku:

 

 

 

 

Ak sa vám članok páčil, môžete ho zdieľať na sociálnych sieťach