„Keby som mal vo vrecku posledný dolár, minul by som ho na reklamu.“   Henry Ford


Reklamné predmety: Ako na účtovanie do daňových nákladov?

Jednou z foriem, ako propagovať svoje služby či produkty, sú reklamné predmety. Ak ich vyrábate či distribuujete, môžete ich zahrnúť do daňových výdavkov. Musia však spĺňať niekoľko podmienok.

Pozor na hranicu 17 eur 

Cena predmetu za jeden kus nesmie presiahnuť 17 eur bez DPH. To znamená, že ak vám dodávateľ predá reklamný predmet za viac ako 17 eur, túto sumu si môžete odpočítať iba do výšky 17 eur. Zvyšok bude tvoriť váš neodpočítateľný náklad. Celkové náklady na propagačné predmety za rok nesmú prekročiť 2% z úhrnu výdavkov spoločnosti. 

Na čo si dať pozor? Ak zakúpite predmet, ktorého hodnota vrátane darčekového balenia a dopravy je vyššia ako 17 eur bez DPH, mohli by ste si myslieť, že prvých 17 eur je daňovo uznateľných a len zvyšok je nedaňový.

Avšak, podľa zákona o dani z príjmov, ak hodnota predmetu prekročí 17 eur bez DPH, celý náklad je nedaňový. Zároveň strácate možnosť odpočítať si DPH.

Čo sa považuje za reklamné predmety, ktoré možno odpočítať z daní?

Patria sem štandardné reklamné predmety ako napríklad:

  • perá, 
  • kalendáre,
  • diáre,
  • tašky,
  • tričká, 
  • mikiny,
  • čiapky.

Reklamný predmet musí byť použitý výhradne pre podnikateľskú činnosť, ktorú budete fakturovať, a z ktorej budete odvádzať dane – daň z pridanej hodnoty a daň z príjmu (prípadne iné druhy daní). Zákon však zároveň nestanovuje povinnosť označovať reklamné predmety obchodným menom alebo ochrannou známkou. 

 

Ako je to s alkoholom a tabakovými výrobkami?

Reklamným predmetom môžu byť za určitých okolností aj vína či tabakové výrobky. Finančná správa uvádza nutnosť splnenia nasledovných podmienok:

  • tabakové výrobky  iba v prípade, že sú hlavným predmetom vašej podnikateľskej činnosti,
  • víno - maximálne vo výške 5 % z vykázaného základu dane daňovníka za príslušné zdaňovacie obdobie. Ak je výroba vína hlavným predmetom vašej činnosti, môžete považovať víno z vlastnej produkcie ako reklamný predmet za daňový výdavok v neobmedzenej výške;
  • ostatné alkoholické nápoje z vlastnej produkcie  iba ak je výroba alkoholických nápojov hlavným predmetom vašej činnosti.

Podmienka reklamného predmetu neprevyšujúceho sumu 17 eur musí byť dodržaná aj v týchto prípadoch. 

Čo sa nepovažuje za reklamné predmety?

Za reklamný predmet sa všeobecne nepovažujú darčekové poukážky. Ak si nie ste istí, či položku môžete odpočítať z daní, overte si to u daňového poradcu.

Dokladovanie výdavkov na propagačné predmety

Aby ste mohli propagačné predmety zahrnúť do daňových výdavkov, je potrebné viesť presnú evidenciu o ich nákupe. Mala by obsahovať informácie ako dátum nákupu, názov a cenu predmetu, počet kusov či meno dodávateľa. Tieto podklady potom môžete predložiť daňovému úradu.

Pri účtovaní reklamných predmetov ako daňový náklad potrebujete mať faktúru od dodávateľa. Táto faktúra musí obsahovať presný popis tovaru alebo služby. Nie je postačujúce uviesť len „reklamné predmety“. Treba špecifikovať, o aké konkrétne predmety išlo, ako napríklad „200 kusov čiernych keramických hrnčekov s logom spoločnosti“.

Dajte si pozor na to, aby počet nakúpených reklamných predmetov zodpovedal počtu klientov (prípadne bol nižší, ak nechcete obdarovať všetkých klientov). Ak má firma len jedného klienta a nakúpi viac reklamných predmetov, je dôležité vedieť pri daňovej kontrole vysvetliť, komu boli tieto predmety odovzdané.

Dúfame, že tieto praktické rady vám pomôžu pri rozhodovaní, čo si môžete započítať ako náklad. Nezabudnite, že každý prípad je iný, takže ak máte špecifickú situáciu, radšej sa poraďte so svojím účtovníkom alebo daňovým poradcom. 

Ak sa vám članok páčil, môžete ho zdieľať na sociálnych sieťach